Welkom op de website van de
vereniging Zorgintegratie Zuidoost en Diemen (ZiZo)Wat is de vereniging ZiZo?

De vereniging Zorgintegratie Zuidoost en Diemen (ZiZo) is het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in de regio Amsterdam Zuidoost en Diemen. De deelnemende organisaties vormen gezamenlijk een regionale keten voor zorg, wonen en welzijn. Door de voorzieningen in deze keten optimaal op elkaar af te stemmen wordt er gezorgd voor een sluitend, compleet en gedifferentieerd zorgaanbod en een maximale zorggarantie. Klik hier voor een overzicht van de leden van de vereniging ZiZoWat is het doel van de vereniging ZiZo?
De populatie van de regio Amsterdam Zuidoost en Diemen is multicultureel van samenstelling. Door het aanbieden van gedifferentieerde zorg en ondersteuning bij welzijn wordt aangesloten bij de specifieke behoefte van de populatie. De ZiZo stelt zich ten doel een samenhangend aanbod te realiseren op het gebied van zorg, wonen en welzijn in Zuidoost en Diemen voor chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. De deelnemende organisaties willen dit doel realiseren door regionale samenwerking.

Voor wie is de ZiZo?
De vereniging ZiZo is er voor alle burgers die wonen in Amsterdam Zuidoost en Diemen.

Stakeholders van de vereniging ZiZo
ZiZo heeft op 12 november 2015 gebrainstormd met een aantal stakeholders tijdens een 'Klankbordgroep-bijeenkomst', zie hierbij het verslag van deze bijeenkomst

En op 15 april 2014 heeft een bredere stakeholdersbijeenkomst van de ZiZo plaatsgevonden. Een verslag en presentaties zijn hier te vinden.

De volgende ZiZo leden hebben de functie als voorzitter en penningmeester:
  • Dhr. W. (Wim) Schoonhoven - Voorzitter
  • Dhr. J. (Jan) Drost - Penningmeester

Jaarverslag ZiZo 2015
ZiZo heeft een jaarverslag opgesteld over 2015. Hier kunt u dit jaarverslag nalezen.