Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Het NPO is een initiatief van het ministerie van VWS. Meer informatie is te vinden op de website van het NPO.

NPO in Amsterdam Zuidoost en Almere: KOZ
In Amsterdam Zuidoost en Almere heeft het AMC de Kring Ouderenzorg AMC en partners opgezet (KOZ). Deze kring vormt een netwerk in het kader van het NPO. ZiZo is één van de partners in het KOZ. In samenspraak met ouderen en hun mantelzorgers werken instellingen op het gebied van zorg, welzijn en kennis aan verbeteringen in de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek.

De focus ligt binnen KOZ op drie thema’s
Partners

Meer informatie
Inhoudelijk bureau KOZ AMC en partners
E: KOZ@amc.nl
T: 020-5665991
www.kozamc.nl