Spoedopnamen verpleeghuiszorg

In Amsterdam hebben de verpleeghuisaanbieders afspraken over de opvang van cliënten die thuis in ‘crisis’ komen en met spoed een opname in het verpleeghuis nodig hebben. Per 1 januari 2015 heeft de Regeling Crisiszorg Wlz de voormalige regeling Spoedopnamen Verpleeghuiszorg (AWBZ) vervangen. In Amsterdam is er per stadsregio één locatie met één telefoonnummer voor Crisiszorg Wlz. De huisarts kan via het nummer van de eigen stadsregio 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisopname aanvragen.
De afspraken zijn vastgelegd in de Regeling Crisiszorg Wlz
(open deze om de contactgegevens voor het aanmelden van een cliënt te vinden)


Definitie van crisis:

1.    Om in aanmerking te komen voor crisisopname onder de Wlz dient de klant te voldoen aan alle hier genoemde criteria:
2.    De cliënt heeft een Wlz-indicatie (zzp) of de aanvrager van de spoedopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt;
3.    Er is sprake van een acute verandering; Het gevaarscriterium is duidelijk aanwezig DUS de cliënt dreigt een onacceptabel risico te lopen op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te brengen (waarbij dit niet onder een IBS in het kader van de BOPZ valt);
4.    Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk DUS de inzet van enkel thuiszorg (eventueel verhoging van de zorginzet) is niet voldoende om het gevaarscriterium op te heffen.


Vrije bedden voor kortdurende opname

Een bed voor kortdurende opname is een bed (verpleging of verzorging) voor maximaal 6 weken dat tijdens kantooruren en binnen 24 tot 48 uur toegankelijk is.