CVA-zorgketen

Sinds 1996 bestaat de CVA-zorgketen in Zuidoost en Diemen. Het doel is een sluitend zorgaanbod te bieden ten behoeve van de CVA-patiënten door goed geprotocolleerde en duidelijk geformuleerde in –en uitstroomcriteria per schakel. Met een aantal zorgaanbieders en het CIZ is een innovatieve zorgketen gerealiseerd die landelijk veel navolging heeft gekregen.
De sleutel van deze zorgketen is dat alle disciplines elkaar kennen en regelmatig overleg hebben: ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiekliniek en thuiszorg en huisarts. De samenwerking met Berkenstede in Diemen en MariaOord in Vinkeveen verloopt al jaren naar volle tevredenheid.

Over de CVA-zorgketen in Zuidoost en Diemen kunt hier meer informatie vinden.

Tussen deze zorgketen en andere CVA-zorgketens in de regio Amsterdam vindt ook afstemming plaats. Meer informatie treft u hier.