Voor meer informatie over de ZiZo kunt u contact opnemen met:

Het secretariaat van de vereniging ZiZo

Dit is gevestigd bij bureau SIGRA Dienstverlening

Contactgegevens:
Tessa van der Leij
@ zizo@ver-zizo.nl

Postadres:
Vereniging ZiZo
Maassluisstraat 574 A
1062 GZ Amsterdam
T 020-5128888
 

Contact met het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost
Meldpunt 'zorg en overlast' Stadsdeel Zuidoost
Als u in uw directe omgeving extreme hinder ondervindt van buren kunt u contact opnemen met het Meldpunt Zorg & Overlast van het stadsdeel. Ook als u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving kunt u dit melden bij het meldpunt.

Loket zorg en samenleven
Voortaan kunt u in het stadsdeelkantoor op het Anton de Komplein terecht voor informatie en advies over welzijn, zorg en wonen.


De buurtmarktplaats van Amsterdam Zuidoost
In Amsterdam Zuidoost helpen we elkaar. Zoiizo is de buurtmarktplaats voor gratis hulp en spullen. Online, gratis en voor iedereen in Zuidoost www.zoiizo.nl