Stakeholdersbijeenkomst vereniging Zorgintegratie Zuidoost en Diemen (ZiZo)

‘Elkaar zien, elkaar kennen, weten wie wat doet’

Zo’n 60 stakeholders en ZiZo-leden spraken op 15 april in De Nieuwe Stad met elkaar over het versterken van een samenhangend aanbod in Amsterdam Zuidoost en Diemen. Tijdens de bijeenkomst werd bekeken welke rol ZiZo daarin kan nemen. Al brainstormend kwamen de deelnemers tot de conclusie: we moeten elkaar én de bewoners actief (blijven) opzoeken.

I
n Amsterdam Zuidoost en Diemen weten zorgorganisaties elkaar ondermeer in ZiZo-verband al jaren goed te vinden. Maar met alle huidige veranderingen was het tijd om deze samenwerking weer eens onder de loep te nemen. Daarom organiseerde de vereniging Zorgintegratie Zuidoost en Diemen (ZiZo) een bijeenkomst voor medewerkers én stakeholders. Onder leiding van dagvoorzitter Sandra Rottenberg stelde ZiZo zich voor aan de genodigden. Verschillende medewerkers van de ZiZo leden gaven een korte toelichting over hun werkzaamheden binnen de eigen organisatie. Voorzitter Marian Smits vertelde over de kracht van de netwerkorganisatie, en wat de laatste jaren allemaal gedaan is.

De bijeenkomst was het laatste optreden van Marian Smits als voorzitter van de ZiZo. Ze gaf daarom na haar presentatie letterlijk het stokje over aan het dagelijks bestuur van de ZiZo: Judith Meijer, directeur van de GAZO en Jurenne Hooi, directeur van de MaDi Zuidoost en Diemen. 

Verschillende ZiZo leden gaven hierna een toelichting op de actuele thema’s van de ZiZo. Zo praatte Jurenne Hooi iedereen bij over het Startgebied Wijkzorg Gaasperdam Driemond. Per april is het gebied begonnen met de werkwijze zoals die overal in Nederland per januari 2015 gaat gelden. Een belangrijke en complexe opgave.
Ronald Schmidt, directievoorzitter V&V bij Cordaan vertelde waarom ingezet wordt op Informele en formele zorg in samenhang. ‘Het begint bij het elkaar kennen en zien, en weten wie wat doet’, aldus Schmidt. Begin dit jaar is het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg overgedragen van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost naar de ZiZo. 
Myra van Veenendaal lichtte de activiteiten van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg toe. Zij hield een gloedvol betoog over de waarde van het vertellen van verhalen van ouderen zelf over hun levens en over wat ze meemaken in de zorg en hoe het kenniscentrum daar een mooie rol in heeft om die verhalen te verspreiden. Zij pleitte er voor om ook de mantelzorgers hun verhalen te laten vertellen en ook die via het kenniscentrum te delen.‘Komen jullie deze thema’s tegen in jullie huidige werk, en op welke manier? En wat zijn jullie ideeën over hoe het beter kan? En waar moet de ZiZo zich nog meer op richten? ’. Met die vragen gingen de aanwezigen in groepjes om tafel. Ze werden daarbij uitgenodigd om met ideeën te komen om de zorg te versterken.

Award
In het teken van haar afscheid als voorzitter, reikte Marian Smits aan het eind van de dag de ‘Marian Smits Award’ uit aan André Bhola voor zijn bijdrage aan de brainstorm. Zijn voorstel om vanuit ZiZo de informele zorg actiever te bezoeken en daarbij de sleutelpositie van ‘wijze mannen en vrouwen in de wijk’ te gebruiken, kreeg veel bijval.
Daarnaast werd nog door verschillende deelnemers het belang benadrukt om elkaar -zorg, welzijn, bewoner, mantelzorger en vrijwilliger- te blijven ontmoeten.

Lezen welke ideeën er nog meer op borrelden bij alle aanwezigen? Zie hier de uitwerking van alle ideeen. 

Bestanden: