Partners
Het netwerk omvat grotendeels de hele Opleidings- en Onderzoeksregio van het AMC. Inmiddels maken ruim 50 partijen deel uit van KOZ AMC en partners.

Het netwerk wil een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van ouderen. Daarom worden niet alleen ouderenorganisaties, cliëntenraden en ouderenadviesraden geraadpleegd, maar ook de individuele oudere. Dit gebeurt door spiegelgesprekken, focuspanels en vragenlijsten over de ervaren kwaliteit van zorg aan ouderen in de eerste-, tweede- en derdelijnszorg voor te leggen.