Casemanagers Dementiezorg


Wat is een casemanager Dementiezorg?
Een casemanager is een wijkverpleegkundige ouderenzorg (niveau 5/HBO) in dienst van Cordaan Thuiszorg.  De casemanager is de  vaste contactpersoon voor de cliënt, mantelzorger, huisarts en overige betrokken hulpverleners.  De casemanager kijkt samen met de cliënt en zijn mantelzorger naar de zorg die thuis nodig is én dat regelt.  Dat kan op het moment dat de diagnose dementie is gesteld of als de diagnose nog niet is gesteld, maar er wel een vermoeden van dementie is en er wel al zorg moet worden geregeld. Casemanagers werken in principe alleen voor mensen die thuis wonen in Amsterdam Zuidoost en Diemen (postcodegebied 1100-1114).


Wanneer start een casemanager?
Na toewijzing van een casemanager via het meldpunt ontvangt de casemanager alle relevante gegevens betreffende de aangemelde cliënt.  Het betreft: 
De casemanager neemt binnen één week contact op met de cliënt en mantelzorger om een afspraak te maken voor een eerste intake bij de cliënt thuis.


Wat doet de case manager Dementiezorg?

De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor de cliënt en mantelzorgers. Zij geeft informatie, advies, begeleiding, voorlichting en ondersteuning aan de cliënt en diens familie zolang de cliënt thuis woont. Zij adviseert over de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Samen met betrokken zorgverleners maakt zij hierover afspraken.

Tijdens de eerste intake worden zorg- en hulp vragen vastgesteld. Na instemming van de cliënt (en mantelzorger) worden deze verwerkt in een zorgplan. De zorgdiagnostiek lijst is daartoe het instrument en dit instrument wordt tevens gebruikt om cliënt te volgen. De brochure “alle zorg geregeld door een persoon” wordt als informatie uitgereikt. Het kaartje van de casemanager met foto wordt bij de cliënt thuis achtergelaten en een nieuwe afspraak wordt genoteerd.

De casemanager maakt van de eerste intake een AIV verslag t.b.v. de huisarts en faxt dit aan de huisarts. In principe wordt de cliënt eens per maand thuis bezocht of zo vaak als nodig. De casemanager houdt van de cliënt een eigen dossier bij. De casemanager onderhoudt contact met de huisarts en bij bijzonderheden kan de casemanager een beroep doen op het meldpunt. De casemanager ondersteund de mantelzorger.

Om zo efficiënt mogelijk te werken, werken de casemanagers wijkgericht. Hierdoor wordt de reistijd voor de casemanagers beperkt. Bovendien kunnen meerdere cliënten met dezelfde huisarts besproken worden en wordt het overleg en de relatie met dezelfde huisarts geïntensiveerd.

Vooralsnog zijn er geen kosten verbonden aan de diensten die de casemanager biedt.


Wie zijn de casemanagers:
Indien u een casemanager heeft toegewezen kunt u met hen contact opnemen. Ze zijn binnen kantooruren bereikbaar op de onderstaande telefoonnummers:
Casemanager zijn:
Mobiel
Buurt (postcode)


Mariette v.d. Lande
06-52414705Gaasperdam (1106,1107,1108, 1109)

Ans Disseldorp
06-52414565
Gaasperdam (1106,1107,1108, 1109)
Nel Kerkstra
06-52414689Diemen (1111,1112,1113)


Rene Swarts

06-28356463Diemen (1111,1112,1113)

Anna Breslau

06-38676830Diemen (1111, 1112, 1113)
Bijlmer (1102, 1103, 1104)


Wendela Schenk

06-21706129
Bijlmer (1102, 1103, 1104)