Expertteam

Wat is het expertteam?

Het expert team is opgezet om de functie casemanager te ontwikkelen en de casemanager te ondersteunen aan de hand van casuïstiek. Het expert team komt eens per zes weken bijeen. Deze bijeenkomsten zijn voornamelijk gericht op het bespreken van complexe casuistiek. De casemanagers geven aan welke casussen zij willen bespreken aan de hand van een format.


Wie zitten er in het Expertteam?

In het team zitten een vaste verpleeghuisarts, een vaste ouderenadviseur van de MADI en een vaste SPVer van Mentrum Ouderenzorg. Daarnaast zijn aanwezig de case managers en de meldpunt functionaris.

De meldpuntfunctionaris organiseert deze bijeenkomst, maakt een agenda en het verslag.