Regionale meldpunt Dementie zorgketen

Wat is het regionale meldpunt Dementie zorgketen?

Vroegsignalering, diagnostiek en casemanagement vormen samen een keten van zorg voor mensen met Dementie en de mantelzorgers. Een belangrijk onderdeel van de keten rondom Dementie is het regionale meldpunt Dementie Zorgketen (het meldpunt). Bij het meldpunt komen de gegevens samen die nodig zijn om de keten gestalte te geven.

Het meldpunt is het aanmeldpunt voor mensen met Dementie die zelfstandig wonen in postcodegebied 1100 – 1114) en een recent gestelde diagnose van Dementie (verondersteld of bevestigd) hebben. Er kan informatie en advies gevraagd worden en een aanvraag ingediend worden voor een casemanager Dementie.Het meldpunt houdt een register bij van cliënten met de diagnose Dementie in de regio. Zo zijn er in de toekomst meer gegevens bekend over het vóórkomen van Dementie in de regio.

Het uiteindelijke doel van het meldpunt is het tijdig aanmelden van cliënten met Dementie.
Een visueel inzicht 'Van vraag tot toewijzen van een casemanager'.


Taken van het meldpunt op een rij:
 • Garant staan voor goede bereikbaarheid
 • Advies en/of verwijsfunctie
 • Alle aanvragen opnemen in een database
 • Verzoek inzet casemanager in behandeling nemen
 • Toewijzen van een casemanager
 • In geval van spoed/crisis dit samen met betrokken casemanager en huisarts oplossen
 • Voorzitter van het expertteam (eens per zes weken)
 • Ten behoeve van de database worden alle mutaties (waarbij vermeld datum, aanleiding en bestemming van de cliënt) verwerkt. 

Voor wie is het meldpunt?
Iedereen kan informatie en advies vragen bij het meldpunt. Ook kan iedereen zich bij het meldpunt aanmelden om een casemanager toegewezen te krijgen.

Er komen bij het meldpunt verschillende vragen binnen die kunnen leiden tot het toewijzen van een casemanager. Hieronder zijn een aantal voorbeeld vragen gegeven die bij het meldpunt binnen komen:
 • Wat kan ik doen met zorgen over mijn hoogbejaarde moeder? (mantelzorger)
 • Hoe vraag ik een casemanager aan? (huisarts)
 • Wat kan ik doen bij een cliënt waarbij ik signaleer dat de cliënt toenemend vergeetachtig is (wijkverpleegkundige)?
 • Een cliënt wordt geholpen met schuldsanering en administratie. Wat opvalt zijn geheugen stoornissen. Wat kan ik doen? (Madi)
Gemiddeld worden er per jaar 120 aanvragen voor een casemanager bij het meldpunt ingediend. Voor meer cijfers kunt u de presentatie bekijken die gegeven is op het symposium: 'Samen doorschakelen in de keten', vijf jaar zorgketen Dementie in Amsterdam Zuidoost en Diemen'.


Bereikbaarheid van het meldpunt:
Na ruim 5 jaar gastvrij gehuisvest en gefaciliteerd te zijn geweest door het AMC gaat het Meldpunt per 16 april 2013 verhuizen naar Cordaan - locatie verpleeghuis Gaasperdam.
Het meldpunt in verpleeghuis Gaasperdam wordt bemand door Kerina Boelema.
Zij is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur
Op maandag en woensdag wordt tussen 11.00 - 15.00 uw bericht aangenomen.

E-mail: dementiedoorbemiddeling@cordaan.nl
Fax: 020 – 8870050
Telefoonnummer: 020 – 2297000

Voor meer informatie over het meldpunt kunt u contact opnemen met het meldpunt.


Over het meldpunt speciaal voor de huisarts en specialist:
Door de verhuizing van het meldpunt uit het AMC heeft de meldpuntfunctionaris geen toegang meer tot medische gegevens uit het AMC.

Hierdoor is het noodzakelijk geworden dat u ook relevante medische gegevens aanlevert, mits de patient hiervoor toestemming heeft gegeven. Het betreft de HIS-epsiodelijst, het HIS-medicatie-overzicht en indien van toepassing de brief uit de tweede lijn mbt de diagnose dementie

Het meldpunt zal de aanvraag beoordelen op volledigheid en een casemanager toewijzen. Huisarts en casemanager zijn samen verantwoordelijk voor de zorgdiagnostiek.
Te downloaden formulieren voor huisarts en specialist:
Het aanmeldformulier en de zorgdiagnostieklijst kunt u als huisarts/ specialist volledig ingevuld retourneren naar het meldpunt:

E-mail: dementiedoorbemiddeling@cordaan.nl
Fax: 020 – 8870050

Met ingang van 13 mei 2013 is Liesbeth van der Niet contactpersoon voor Amsterdam Zuidoost en Diemen geworden. Zij vervangt daarmee Bernadette Hessing.
Liesbeth van der Niet is per mail bereikbaar op lvanderniet@cordaan.nl of telefonisch via 06 - 535 18 462