Leden van de vereniging ZiZo


Amsta, locatie Nellestein
Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan 2.500 ouderen en mensen met een verstandelijke handicap, op tal van locaties in Amsterdam. Een van die locaties is woon- en zorgcentrum Nellestein, gelegen in de directe omgeving van de Gaasperplas. Nellestein is een woon-zorg centrum, een plek waar in huiselijke sfeer, professionele zorg wordt geboden aan een breed gezelschap oudere Amsterdammers. Nellestein biedt ook een groot aantal aanleunwoningen, waar desgewenst van de voorzieningen van Nellestein gebruik kan worden gemaakt.
Amsta wordt bij de ZiZo vertegenwoordigd door: mw. M. (Monique) Spreitzer, klantgroepmanager leven in de wijk.

Amstelring, locatie de Venser
Amstelring heeft een gevarieerd aanbod aan wonen, zorg, welzijn en dienstverlening in Amsterdam, Amstelveen en Diemen. Woonzorgcentrum De Venser ligt in het kleurrijke stadsdeel Zuidoost, op steenworp afstand van de Amsterdam ArenA. De Venser legt de nadruk op het scheppen van een comfortabele woonsituatie waarin clienten van alle nationaliteiten en culturen zich veilig en geborgen voelen
Amstelring  wordt bij de ZiZo vertegenwoordigd door mw. A. (Anneke) Wessels, locatiemanager de Venser.

  Cordaan Zuidoost en Diemen
Cordaan is een zorgaanbieder met vestigingen in Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk en Haarlem. Cordaan richt zich met name op mensen die kortere of langere tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. In Amsterdam Zuidoost en Diemen zijn de volgende zorgaanbieders van Cordaan gevestigd: de Diem, Berkenstede, de Drecht, Eben Hazer, Gaasperdam.
Soms hebben mensen door ziekte of ouderdom gedurende langere tijd hulp nodig om zo goed mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Ook als iemand uit het ziekenhuis ontslagen wordt, kan er behoefte zijn aan ondersteuning. Voor deze mensen is er thuiszorg. Jaarlijks stelt Cordaan Thuiszorg enkele tienduizenden Amsterdammers in staat om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen.
Cordaan Zuidoost en Diemen wordt bij ZiZo vertegenwoordigd door: dhr. W. (Wim) Schoonhoven, directeur V&V.


Evean, Henriëtte Roland Holst
Evean Henriëtte Roland Holst is een niet-wijkgebonden centrum voor ouderenzorg met aanleunwoningen. Het verzorgingshuis bestaat uit 72 royale appartementen. Daarnaast zijn er 15 appartementen voor groepsverzorging en 24 appartementen bestemd voor het project beschermd wonen. Ook zijn er 218 aanleunwoningen. Het centrum beschikt over een wijkrestaurant dat dagelijks tussen de middag geopend is. Veel activiteiten die in het centrum georganiseerd worden zijn ook voor wijkbewoners toegankelijk.
Evean Henriëtte Roland Holst wordt bij de ZiZo vertegenwoordigd door dhr. P (Paul) Beks, locatiemanager Evean HRH.


Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO)
GAZO bestaat uit 6 eerstelijns Gezondheidscentra in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Met een zeer betrokken, multidisciplinair team levert GAZO laagdrempelige zorg dichtbij huis. Door de korte lijnen tussen de zorgverleners binnen het centrum en de 2e lijn kan er voor elke patiënt maatwerk worden geleverd van gedegen kwaliteit.
Stichting GAZO wordt bij de ZiZo vertegenwoordigd door mw. M. (Mireille) van Bree, huisarts, bestuurder en medisch directeur GAZO.

  MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
MaDi wil bewoners van Zuidoost helpen bij het wegnemen van problemen die zij ervaren in hun maatschappelijke, persoonlijke en financiele situatie. Daarnaast wil MaDi de zelfredzaamheid van haar clienten stimuleren, hun maatschappelijke participatie bevorderen en hun probleemoplossend vermogen versterken. Bij MaDi staat de client altijd centraal. De diensten van MaDi zijn gratis.
MaDi wordt bij de ZiZo vertegenwoordigd door dhr. M. (Maarten) van Dongen, directeur van MaDi Zuidoost.

 Arkin BasisGGz
Arkin BasisGGZ is een betrouwbare partner in de generalistische BasisGGz. Het staat sterk als een huis naast de zwaardere specialistische ggz. Centraal staat de eigen kracht van de patiënt. Deze vormt de basis voor herstel. Lichte behandeling wanneer het kan, intensiever als het moet.
Binnen de BasisGGz zijn er drie trajecten. De curatieve BasisGGz voor mensen met lichte tot matige ernstige problematiek, zoals angst- en depressie klachten. Aangeboden wordt de Eigenkracht module, CGT, EMDR etc. De chronische BasisGGz is er voor mensen met stabiele chronische psychiatrische klachten waarbij een langerdurende begeleiding wordt aangeboden in de vorm van terugvalpreventie en zorgcoördinatie. Dit is voor mensen met een schizofreen spectrum, bipolaire stoornis, autisme en ouderen).
De POH GGZ wordt vanuit de ArkinBasisGGz gedetacheerd bij de huisartsen. Zij zijn POH GGZ gekwalificeerd en bieden ondersteuning en probleemoplossende behandeling voor patiënten met psychische of psychosociale klachten vanuit de Eigen Kracht methodiek.
Arkin en Mentrum worden bij de ZiZo vertegenwoordigd door
mw. M. (Mignon) Hoogenraad, Manager Bedrijfsvoering Arkin Ouderen Ambulant
  Mentrum Ouderen
AMC de Meren is vanouds de aanbieder van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Amsterdam Zuidoost, ook op het gebied van de ouderenpsychiatrie. Sinds 1 september 2008 maakt AMC de Meren onderdeel uit van Arkin, een organisatie voor verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische psychiatrie in Amsterdam. De ouderenpsychiatrie wordt sinds 1 februari 2009 onder de naam Mentrum aangeboden. De ouderenpsychiatrie t.b.v. Amsterdam Zuidoost werkt vanaf Wisselwerking 46-48 1112 XR Diemen. T 020 590 4666  F 020590 4667 Bereikbaarheid OV: Metro 53 (halte Vensterpolder) Bus 41 (halte  Dostojevkisingel)